Sklad

Sklad nebo skladiště jsou prostory určené pro skladování materiálu (surovin, výrobků, zboží, domácích či kancelářských potřeb, jednotlivých technických součástí apod.), ve smyslu jejich trvalého uchovávání v nezměněném stavu. Sklady jako takové jsou součástí převážné většiny průmyslových, obchodních, zemědělských a jiných komerčních organizací a zde mohou mít mnoho různých účelů, velikostí i provedení, od malých místností uvnitř kancelářských  budov, přes zastřešené přístřešky na dvoře závodu až po velké zastřešené skladovací areály umístěné poblíž velkých obchodních (velkoobchodních  i maloobchodních) center, u dopravních překladišť (přístavy, nákladová nádraží, cargo terminály  na letištích) či ve velkých výrobních podnicích. 

Obsah 

  1. Sklady v průmyslu

  2. Sklady v obchodu

  3. Manipulační technika

  4. Speciální sklady


Sklady v průmyslu

Velké výrobní podniky musí být vybaveny většími či menšími jak sklady pro uskladnění vstupních surovin a technických dílů, tak sklady pro uskladnění svých finálních výrobků. Skladování jako takové je ale z ekonomického hlediska neefektivní činnost, neboť akumuluje (umrtvuje) lidskou práci a finanční zdroje do skladovacích prostor, které nic neprodukují, neboť výrobky a materiály zde uskladněné nijak neslouží svému původnímu účelu. V současných moderních ekonomikách existuje tudíž cílená snaha omezit jakékoliv skladování surovin, materiálů, výrobků apod. na nezbytně nutné minimum, v ideálním případě neskladovat vůbec nic - což ale v praxi není možné.


Sklady v obchodu

Sklady tvoří nezbytnou infrastrukturu zejména v mezinárodním obchodu a při velkoobchodní činnosti, svoje sklady mají ale i malé maloobchodní prodejní jednotky. Speciální skladování netrvanlivých potravin může být úzce spojeno například s jejich zamražením respektive zmrazováním a dalšími metodami speciální konzervace a obchodní adjustáže.

Manipulační technika

Velké skladovací areály musí být vybaveny příslušnou skladovací a manipulační technikou a to jak uvnitř skladu tak při naskladňování zboří (příjmu zboří ke skladování) tak při jeho vyskladňování (výdeji zboží). Pro tyto účely bývají sklady vybaveny nakládkovými a vykládkovými rampami, jenž usnadňují a urychlují vykládku i nakládku zboří na nákladní automobily, popřípadě železniční nákladní vagóny.


Speciální sklady

Speciální sklady se používají zejména v chemickém průmyslu při skladování výbušných, snadno hořlavých či zdraví člověka ohrožujících materiálů, při skladování výbušnin, trhavin a vojenské munice, dále též při skladování radioaktivních materiálů apod. Pro skladování podobných látek a předmětů platí zvláštní právní normy, předpisy a nařízení, kterými je povinen se provozovatel příslušného skladu řídit.

Tento článek je licencován za podmínek licence Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0. Jeho text byl převzat z článku „Sklady“ na Wikipedii.

 Nehledáte například?:

 


Nová registrace Zapomenuté heslo


Přihlášení:

Stránka je přístupná pouze registrovaným a ověřeným uživatelům.

Stránka je přístupná pouze ověřeným uživatelům. Jakmile vaše data budou ověřena, budeme vás informovat na vámi uvedený e-mail. Děkujeme Cushman & Wakefield

X
Zapomněli jste heslo?

Registrace:

Pokud nejste registrováni musíte se zaregistrovat.

X

 

Opište nebo zkopírujte prosím následující znaky do formulářového pole b1g4Qwv6A