Historie a současnost

Skladování a skladový management

Skladování je uložení zboží za účelem dosažení zisku. Fyzické úložiště je tedy sklad, sklad který přijímá zboží a výrobky k eventuální distribuci dalším spotřebitelům či jiným podnikům. Sklad je také často nazýván distribučním centrem. Skladový management je proces koordinace příchozího zboží, následného uskladnění, sledování zboží, a konečně, distribuce zboží k jejich příjemci.

Historie skladování

Kořeny skladování sahají do minulosti, kdy byly vytvářeny sýpky k ukládání potravin, tak aby zásoby byly k dispozici v dobách hladomoru. Jak evropští průzkumníci začali budovat lodní-obchodní cesty s ostatními národy, význam skladů rostl díky možnosti dlouhodobějšího skladování výrobků a komodit z větších dálek. Přístavy se taky staly hlavním místem pro umístění skladů. S vývojem železnice, potažmo expanzí železniční dopravy a přepravy se stalo skladování přepravovaných zásilek věcí nezbytnou. V roce 1891 byla založena Asociace amerických skladníků, kteří čelili výzvě železničních společností požadujících kontrolu nad nákladními sklady. Prezident Theodore Roosevelt výrazně posílil vývoj mezistátního obchodu s průchodem jednání nazvaného „Hepburn act“ a to v roce 1906. Růst komerčních skladů začal právě po ustanovení vládních omezeních na železnici. Druhá světová válka ovlivnila skladování hned několika způsoby, včetně potřeby zvětšit velikost skladů a potřeby mechanizovaného způsobu ukládání, přijímání výrobků a materiálů na sklad. Jak objem výroby vzrůstal, rostla potřeba účinného řešení spolu s jejími nároky.

Problémy moderní doby

Skladový průmysl pociťuje své zotavení z recese na počátku dvacátého prvního století, částečně způsobené povykem okolo „dot-com“ bubliny (tedy web) a projevuje se přebytkem výroby po tom, co tato bublina praskne. Také je to způsobeno novými metodami distribuce, jako je „just-in-time (JIT)“, kde se skladování stává zbytečným, protože výrobky jsou dodávány přímo zákazníkům. Skladové společnosti se nyní snaží, aby se staly víc než jen obyčejnými skladovými prostory. Přeměňují se na poskytovatele logistických služeb třetích stran, nebo také "3PL" a poskytují tak širokou škálu služeb a funkcí. Krom služeb jako je balení a stohování palet, moderních skladovacích strojů tak nabízejí i další bonusové služby jako např. služby call centra, štítkování, a jiné možnosti ulehčujících samotné skladování.

Funkce skladu

Skladování je klíčovou součástí celkového obchodního řetězce dodávek.Tento zásobovací řetězec se skládá z volby distribučních možností pro zajištění dodávek materiálu od výrobce ke koncovému zákazníkovi a to i na všech místech mezi nimi. To zahrnuje i proces výroby finálních produktů, kdy ze základních komponent je vyroben finální produkt a následně distribuován k zákazníkovi.

Mezi funkce skladu patří:
Skladování zboží k zajištění oběhu výrobků nebo uložení výrobků z již probíhajících výrobních procesů
Slouží jako místo, kde se potkávají výrobky od různých dodavatelů, jsou kompletovány a následně distribuovány dle objednávek koncových zákazníků
Prodejní pobočky a centra služeb zákazníkům
Zdroj komponent pro výrobu
Přechodné uskladnění před finálním balením nebo dokončením výrobku 

Skladové operace

Sklady jsou provozovány několika způsoby. Veřejné skladování, které zahrnuje klienty platící standardní poplatek za uskladnění zboží. Soukromé uskladnění to jest skladování a další operace řízené jen jediným výrobcem. Pronájem skladu je pak řešením pro stabilní zásobování. Při uzavření smlouvy o pronájmu skladu klienti platí poplatky bez ohledu na to, zda pronajaté místo využívají, nebo ne, ale pronajatý prostor je tak pro ně kdykoliv k dispozici. Sklady občas zůstávají prázdné bez uskladněného zboží. Dodávka zboží a materiálů probíhá buď kamiony, železniční, leteckou nebo lodní přepravou. Zboží je přijato, zpracováno a pak odesláno do skladu za účelem skladování. Skladování zboží je i nadále primární funkcí pro sklady. Jakmile je zboží dodáno od výrobce nebo odesílatele, je kompaktně uloženo, tak aby se maximálně využila kapacita skladových prostor v objektu. Výrobky jsou umístěny na paletách, které umožňují více konzistentní stohování a pohyb v rámci skladu. Nasmlouvané a veřejné sklady přijímají zboží - výrobky od mnoha výrobců a zasilatelů. Rozhodujícím aspektem pro řízení skladů je tedy důkladná inventarizace skladu . Proces sledováni inventarizace je schopnost najít a sledovat daný výrobek ve skladu, aby bylo dosaženo rychlého nalezení a uspokojivého plnění objednávek. Je to také proces sledování a udržování dostatečného množství výrobku k uspokojení požadavku zákazníků a zároveň nepřetěžovaní skladu zbytečnými zásobami na skladě. Stálé porovnávaní a přepočítávání skutečných skladových zásob oproti skladovému software je hlavní metodou sledování stavu Vyzvednutí objednávky je proces přípravy produktů pro splnění objednávky.

Existuje několik možností vyzvednutí, kdy se používají metody:
Diskrétní nebo také osobní vyzvednutí - konkrétní výrobky jsou vybírány na základě jedné objednávky
Hromadné, nebo také dle výrobku: více násobky výrobku jsou vybrány a připraveny splnit několik objednávek najednou.Tyto výrobky jsou seřazeny v pracovní oblasti a doplněny dalšími produkty ke splnění objednávky.
Vlnové: Zahrnuje shromažďování výrobku na bázi specifických směrů odesílání nebo např. odesílacích kritérií.
Opačné pořadí: Používá se v případě, že část výrobku čeká na dodávku a kombinaci s dalším výrobkem.

Vyzvednutí objednávek dle systému Opačné pořadí je v souvislosti se systémem cross-docking, další funkce skladů. Cross-docking je přímý tok zboží od obdržení po dopravu, s velmi malým nebo žádným skladování. Cross-docking je závislá na včasném dodání výrobků, přesném řízení na nakládacích rampách a efektivním objednávání zákazníkem. Sklady jsou také zapojené do balení a označování výrobku, při jeho průchodu skladem. Správné balení je nezbytné pro efektivní ukládání a ochranu před poškozením. Štítkování, nebo značkování, je důležitým prvkem obalu. Řádné označení zlepšuje schopnost identifikovat, sledovat, ukládat a vybrat správný produkt pro plnění objednávek. Jakmile byl produkt vybrán, nebo vyzvednut, je přenesen k přípravné oblasti pro finální zpracování a přepravu. Nákladová rampa funguje jako rozbočovač aktivit, tak jak produkty přijíždějí pro skladování, nebo se připravují k distribuci. Efektivní řízení v této oblasti je klíčové pro úspěch skladu.Právě zde se koná zmíněný cross-docking. Konečnou fází skladování je aspekt dopravy a přepravy zboží.

Skladový Management

V minulosti znamenalo řízení skladů a hal mnoho papírování a pečlivou koordinaci celé řady aktivit. To se změnilo se zavedením systému pro řízení skladu. Systémy řízení skladu (Warehouse management systems - WMS), pomáhají manažerům při sledování zboží po celou dobu skladování a distribuce. Tyto systémy se vyvinuly od jednoduchých automatizačních systémů k high-end na funkce bohatým programům, které zlepšují vyzvedávání objednávek, umožňují lepší logistiku a monitorování řízení zásob.

Trendy skladování

Podle průzkumu Managementu skladování, konkurence v oboru skladování se stala velmi těsnou, protože podniky se snaží najít skladové firmy s extrémně nízkými náklady. Společnosti uspějí např. tím, že zůstanou flexibilní a stále investují do nových technologií. Hlavními tématy a trendy skladů se stávají např. Radio Frequency Identification (RFID), systémy řízení dopravy, pick-to-light technologie, a hlasově aktivovaný příjem a balení. Hlasově aktivovaný příjem a balení umožňuje personálu skladu zadávat hlasové příkazy do systému WMS, čímž se urychluje celý proces. Systém řízení dopravy poskytuje podrobnosti o zboží na pokročilé úrovni již před jeho příjezdem a rovněž poskytuje konkrétnější termín dodání. Funkce RFID výrazně zvýšila schopnost efektivně řídit zásoby a sledovat umístění konkrétního zboží v rámci skladu. Pick-to-light technologie zlepšuje vybírání zboží podél dopravních pásů pomocí sledování a identifikace produktů pro konkrétní zásilky. Významným trendem je pokračující růst 3PL poskytovatelů tak jak se firmy snaží snížit náklady a vyhnout se problémům s managementem outsourcingem jejich skladů a samotné distribuce. Výsledkem zvýšené aktivity 3PL je vlna fúzí, které jsou konsolidací průmyslových odvětví. Požadavky zákazníků na tzv. one-stop nakupování a nové technologie jsou hnací silou této konsolidace. Skladování je vyspělý průmysl hledající způsoby, jak maximalizoval zisky všech stran a snaží se stále rozšiřovat své služby pro maximální spokojenost zákazníků. Skladový průmysl je klíčovou součástí dodavatelského řetězce a zůstane jím i nadále tak dlouho, jak budou existovat výrobci a spotřebitelé. 

Článek byl inspirován textem z encyklopedie: Reference for Bussiness 

Nehledáte například?:

 


Nová registrace Zapomenuté heslo


Přihlášení:

Stránka je přístupná pouze registrovaným a ověřeným uživatelům.

Stránka je přístupná pouze ověřeným uživatelům. Jakmile vaše data budou ověřena, budeme vás informovat na vámi uvedený e-mail. Děkujeme Cushman & Wakefield

X
Zapomněli jste heslo?

Registrace:

Pokud nejste registrováni musíte se zaregistrovat.

X

 

Opište nebo zkopírujte prosím následující znaky do formulářového pole y8Ms1Syh3