Menu Uložené nabídky

fav C&W | Co stojí za inflací dodavatelského řetězce?

03.08.2022 v 10:27 Img

CZ:: Kombinace nedodělků v dodavatelském řetězci a stále rostoucích nákladů ovlivňuje obchodní operace po celém světě. Ve skutečnosti jsou globální náklady na dopravu až 4,75krát vyšší , než byly před pandemií – představují tedy až 30–40 % inflace. Jak jsme se sem dostali?

Společnost Cushman & Wakefield Research identifikovala několik klíčových omezení a dodatečných nákladů, které způsobují inflaci dodavatelského řetězce v USA. Prozkoumejte naši infografiku a dozvíte se více.

ENG: The combination of supply chain backlogs and rising costs are impacting business operations around the globe. In fact, global shipping costs are as much as 4.75 times higher than they were pre-pandemic—accounting for as much as 30-40% of inflation. How did we get here?

Cushman & Wakefield Researchhas identified a few key constraints and costs that account for supply chain inflation in the US.
Explore our infographic to learn more.