Menu Uložené nabídky

fav C&W | 25. logistický kongres EASTLOG

27.04.2022 v 13:20 Img

KONGRES EASTLOG 2022Rádi bychom vás pozvali na 25. ročník logistického kongresu EASTLOG 2022, který se koná 12. května 2022 v pražském O2 universu. EASTLOG je největším setkáním logistických odborníků v České republice, a hlavními tématy letošního jubilejního ročníku jsou lidské zdroje, automatizace a robotizace, proměny v logistice retailu a FMCG anebo zelená logistika a doprava.

Pokud máte zájem o krátké (10-minutové) setkání, během kterého vás rychle seznámíme s naší nabídkou služeb, můžete si s námi rezervovat čas zde:
Rezervovat setkání

S našimi zástupci se můžete také setkat na našem stánku anebo na večerním Logistickém Business Mixeru. Kromě toho se Jiří Kristek zúčastní panelové diskuze s názvem Homo logisticus ‒ Člověk logistický od 11:00.

Celý program kongresu naleznete zde:
Program

Zaregistrovat se můžete zde:
Registrace

Vstup na celý kongres je pro uživatele logistických produktů a služeb zdarma!

Těšíme se na viděnou na EASTLOGu!!

#eastlog #kongres #congress #logistics #logistika #doprava #transportation

------------------------

THE EASTLOG CONGRESS 2022We are pleased to invite you to the 25th edition of the EASTLOG logistics congress, which will take place on May 12, 2022, at the O2 universum in Prague. EASTLOG is the largest gathering of logistics professionals in the Czech Republic, and the main topics of this year’s jubilee edition are human resources, automation and robotics, changes in retail and FMCG logistics, and green logistics and transport.

If you are interested in a short (10-minute) meeting, during which we will quickly introduce you to our range of services, you can book time with us here:
Book a meeting with us

You can also meet our representatives at our stand or at the evening Logistics Business Mixer. In addition, Jiří Kristek will take part in the panel discussion entitled Homo logisticus ‒ The logistics human from 11:00.

The entire congress program can be found here:
Program Overview

You can register here:
Registrtation

Entry to the entire congress is free of charge for users of logistics products and services!

We are looking forward to seeing you at EASTLOG!!

#eastlog #kongres #congress #logistics #logistika #doprava #transportation