Menu Uložené nabídky

fav C&W | Market Beat Industrial Q4 2022

07.02.2023 v 15:18 Img

CZ:Po poklesu způsobeném pandemií zaznamenala česká ekonomika několik čtvrtletí solidního růstu, který byl podpořen zvýšením investičních výdajů, jež kompenzovaly stagnaci spotřeby a čistého vývozu. Průmyslová výroba a vývoz se v posledních měsících výrazně zvýšily zejména v důsledku zmírnění překážek v dodávkách; ty postihly zejména rozsáhlý zpracovatelský a automobilový průmysl v zemi. Pokračující zlepšování v těchto odvětvích bude vyvažovat oslabování zbytku ekonomiky, způsobeného vysokými náklady na energie a zmírňováním zahraniční poptávky. Moody's Analytics však předpokládá, že česká ekonomika v zimě pravděpodobně zamíří do mírné recese v souladu s vývojem v širší eurozóně. Růst spotřebitelských cen překonal v létě své několikaleté maximum a předpokládá se, že brzy poleví. Investiční aktivitu budou zároveň omezovat úrokové sazby, které by měly zůstat na zvýšené úrovni, ale jejich další zvyšování se neočekává.

Stáhněte si naše nejnovější vydání časopisu Marketbeat a zjistěte více.

ENG: After the pandemic-induced contraction, Czechia’s economy recorded several quarters of solid growth, which was powered by an increase in investment expenditures, offsetting a stagnation in consumption and net exports. Industrial production and exportsharply increased in recent months mainly due to the easing of supply bottlenecks; the latter had particularly affected the country’s sizeable manufacturing and automotive sectors. Continued improvement in these sectors will counterbalance the weakening of the rest of the economy, driven by high energy costs and softening external demand. Moody's Analytics project, however, that Czechia’s economy is likely to head into a mild recession in the winter in line with the developments in the wider Eurozone. Consumer price inflation passed its multi-decade peak during the summer and is projected to ease off soon. At the same time, investment activity will be confined by interest rates expected to remain at elevated levels but with no further hikes expected.

Download our latest issue of Marketbeat to find out more.
Odkaz na web