Menu Uložené nabídky

fav C&W | Speedchain International 2022

04.08.2022 v 11:02 Img

CZ: Rádi bychom vás pozvali na 12. ročník konference Speedchain International, který se uskuteční 13. září 2022v prostorách Břevnovského kláštera v Praze.

Na konferenci se můžete potkat s našimi zástupci Jiří Kristek, Vít Zdráhal, Robert Bocker a Petr Lipka, odborníky v oboru průmyslových nemovitostí. Logistická konference SpeedCHAIN je tradičním místem setkávání logistických profesionálů a je největší logistickou akcí, kterou můžete v České republice navštívit. Konference nabízí široký výběr paralelně probíhajících sekcí s ohledem na vysokou mezinárodní účast simultánně tlumočených ČJ/AJ. Letošní ročník konference SpeedCHAIN International představuje ideální platformu tematicky spojující zkušenosti firem s fungováním dodavatelského řetězce v krizových podmínkách světové pandemie a očekáváním změn, které předurčí podobu nového dodavatelského řetězce - post pandemického.

Registrovat se na konferenci SpeedCHAIN můžete zde.

Program konference SpeedCHAIN naleznete
zde.

Těšíme se na viděnou na SpeedCHAIN International 2022!

ENG: We would like to invite you to the 12th annual conference Speedchain International, which will take place 13. September 2022 in the premises of the Břevnov Monastery in Prague.

At the conference, you can meet our representatives Jiří Kristek, Vít Zdráhal, Robert Bocker and Petr Lipka, experts in the field of industrial real estate. The logistics conference SpeedCHAIN ​​ is a traditional meeting place for logistics professionals and is the largest logistics event you can visit in the Czech Republic. The conference offers a wide selection of parallel sections, taking into account the high international participation of simultaneously interpreted ČJ/AJ. This year's conference SpeedCHAIN ​​International represents an ideal platform thematically combining the experience of companies with the functioning of the supply chain in the crisis conditions of the global pandemic and the expectation of changes that will determine the shape of the new supply chain - post pandemic.

You can register for the SpeedCHAIN ​​conference here.

The program of the SpeedCHAIN ​​conference can be found here.

We look forward to seeing you at SpeedCHAIN ​​International 2022!