Menu Uložené nabídky

fav C&W | EASTLOG 2023

18.04.2023 v 14:15 Img

CZE: Rádi bychom vás pozvali na 26. ročník logistického kongresu EASTLOG 2023, který se koná
25. května 2023 v pražském O2 universu. EASTLOG je největším setkáním logistických odborníků v České republice, a hlavními tématy letošního ročníku budou digitalizace a automatizace, skladování a development a transport a spedice.

S našimi zástupci Roman Pasch, Petr Lipka, Kateřina Šmídová, Adéla Staňková, Marek Jaskula, Lukáš Rumian a Roman Pasch se můžete setkat na našem stánku anebo na večerním Logistickém Business Mixeru. Kromě toho se Jiří Kristek zúčastní panelové diskuze na téma Logistika bez limitů od 11:00.

Pojďte se s námi společně setkat na našem stánku, během kterého vás rychle seznámíme s naší nabídkou služeb, v případě zájmu o schůzku nám napiště na info@cushwake.com

Celý program kongresu naleznete zde:
Program Eastlog 2023

Zaregistrovat se můžete zde:
Registrace Eastlog 2023

Vstup na celý kongres je pro uživatele logistických produktů a služeb zdarma!
Těšíme se na viděnou na EASTLOG 2023!

ENG: We would like to invite you to the 26th edition of the logistics congress EASTLOG 2023, which will take place on 25 May 2023 at the O2 universe in Prague. EASTLOG is the largest gathering of logistics professionals in the Czech Republic, and the main topics of this year's edition will be digitalization and automation, warehousing and development, and transport and forwarding.

You can meet our representatives Roman Pasch, Petr Lipka, Katerina Smidova, Adela Stankova, Marek Jaskula, Lukáš Rumian, Roman Pasch at our stand or at the evening Logistics Business Mixer. In addition, Jiří Kristek will take part in a panel discussion on Logistics without limits from 11:00.

Come and meet us together at our booth, during which we will quickly introduce you to our range of services, if you are interested in a meeting, please email us at info@cushwake.com

The full congress programme can be found here:
Eastlog Program 2023

You can register here:
Registration to Eastlog 2023
Admission to the entire congress is free for users of logistics products and services!
We look forward to seeing you at EASTLOG 2023!