Menu Uložené nabídky

GDPR

Naposledy aktualizováno: 17.5. 2018
Předchozí verze: 29.6. 2012

Tuto webovou stránku (dále „webová stránka“) provozuje Cushman & Wakefield Debenham Tie Leung Limited (dále jen „C&W“, „my“, „naše“ nebo „nás“).

Ochrana vašich osobních údajů

Uvědomujeme si, že když nám poskytujete svoje osobní údaje, důvěřujete nám, že jednáme odpovědně. Toto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, kdo jsme, jak shromažďujeme, sdílíme a používáme osobní údaje o vás a jak můžete uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů.

Týká se osobních údajů, které shromažďujeme prostřednictvím webových stránek, nebo když vstupujeme do vztahu nebo potenciálního vztahu s vámi (nebo vaší organizací) jako s dodavatelem, zákazníkem nebo obchodním partnerem.

Čím se zabýváme?

Společnost Cushman & Wakefield má se 51 000 zaměstnanci ve více než 70 zemích celosvětově vedoucí postavení mezi společnostmi poskytujícími realitní služby, které pomáhají nájemníkům a investorům optimalizovat hodnotu jejich nemovitostí. Společnost Cushman & Wakefield je jednou z největších komerčních realitních společností, která poskytuje základní služby v oblasti zprostředkování pronájmů, správy nemovitostí, kapitálových trhů, facility managementu (C&W Services), služeb pro globální nájemce, správy investic a aktiv (DTZ Investors), projektového řízení a developmentu, zastupování nájemců a oceňování a poradenství. Více informací se dozvíte v části O nás na našich webových stránkách.

Které informace od vás můžeme shromažďovat?

V závislosti na vašem vztahu se společností C&W smíme shromažďovat osobní údaje o vás, které zhruba spadají do následujících kategorií:

Údaje, které poskytnete dobrovolně

 • Údaje o webové stránce. Naše webové stránky můžete navštěvovat, aniž byste nám o sobě cokoliv řekli. Někdy vás však můžeme požádat, abyste nám dobrovolně poskytli některé osobní údaje. Například se jedná o situace, kdy projevíte zájem o odběr e-mailů od nás, nebo o nějaký výzkum, nebo návštěvu události, nebo o účast v jakémkoli online fóru, které čas od času poskytujeme, nebo pokud si zaregistrujete jakýkoliv online účet, který vám poskytneme, nebo když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek (v takových případech shromáždíme údaje jako jméno, e-mailová adresa, organizace, země, poštovní směrovací číslo, název pracovního místa, telefonní číslo(a), údaje o komentáři nebo dotazu a uživatelské jméno/heslo). Jakmile vaše osobní údaje obdržíme, budeme s nimi zacházet bezpečně, podle zákona a čestně.
 • Uchazeči o zaměstnání. Když nás kontaktujete v souvislosti s pracovními možnostmi u společnosti C&W, shromáždíme v rámci náborového procesu určité údaje (a, pokud uspějete, v rámci zaměstnání). Více se dozvíte v samostatném Prohlášení o ochraně osobních údajů uchazečů.
 • Údaje, které shromažďujeme, když s námi obchodujete. Smíme shromažďovat a zpracovávat údaje týkající se vás jako jednotlivce (ať již uživatele webových stránek nebo jiného), když obchodujete se společností C&W jako zákazník nebo potenciální zákazník nebo jejich jménem, nebo jako prodejce, dodavatel, konzultant, odborný poradce nebo jiná třetí strana nebo jejich jménem (dále jen „údaje zákazníka, prodejce nebo obchodního partnera“). Příkladem údajů zákazníka, prodejce nebo obchodního partnera jsou:
 • kontaktní údaje kontaktního místa pro zákazníka, prodejce nebo obchodního partnera společnosti C&W (například jméno, obchodní telefonní čísla, firemní adresa, fotografie), a to i za účelem účasti na jakékoliv propagační nebo jiné události nebo soutěži společnosti C&W;
 • údaje týkající se role zákazníka, prodejce nebo obchodního partnera nebo jejich zástupců (jako název pracovní pozice, odpovědnosti, oddělení, historie zaměstnání, kvalifikace a zkušenosti);
 • finanční údaje (jako údaje o finančním účtu o jednotlivcích propojených s konkrétním podnikem) nebo údaje o vlastnictví nemovitosti vztahující se k těmto jednotlivcům, pokud je to zapotřebí k vyžádání platby nebo plnění smluvních povinností nebo k řádné péči nebo souvisejícím účelům;
 • Nahrávky kamerového systému (CCTV)/kontrola přístupu do budovy. V prostorách společnosti C&W můžeme použít CCTV a/nebo uplatnit postupy kontroly přístupu do budovy (které zahrnují zpracování nahrávek CCTV návštěvníků a/nebo osobních údajů jako jméno, zastupovaná organizace a čas přístupu), a to pro bezpečnostní účely a pro vymáhání zákonů, abychom tak uplatnili, založili nebo ochránili zákonná práva nebo zásadní zájmy jakékoliv osoby.

Informace, které shromažďujeme automaticky

Některé údaje můžeme shromažďovat automaticky z vašeho zařízení, když navštívíte naši webovou stránku. V některých zemích, včetně zemí v Evropském hospodářském prostoru, mohou být tyto údaje podle příslušných právních předpisů o ochraně údajů považovány za osobní údaje. Konkrétně údaje, které automaticky shromažďujeme, mohou zahrnovat informace, jako je vaše IP adresa, typ zařízení, identifikační čísla souborů cookies, typ prohlížeče, obecná geografická poloha (např. na úrovni země nebo města) a další technické informace. Můžeme také shromáždit údaje o tom, jak vaše zařízení interagovalo s naší webovou stránkou, včetně stránek, které jste navštívili, a odkazů, na které jste klikli. Shromažďování těchto údajů nám umožňuje lépe porozumět návštěvníkům, kteří přicházejí na naše webové stránky, tomu, odkud pocházejí a jaký obsah na našich stránkách je pro ně zajímavý. Tyto údaje využíváme pro účely interní analýzy a ke zlepšení kvality, relevance a zkušenosti s našimi webovými stránkami pro naše návštěvníky. Některé z těchto údajů mohou být shromažďovány pomocí souborů cookies a podobných technologií sledování, včetně webových majáků. Další informace o typech souborů cookies, které používáme, a o tom, proč a jak můžete spravovat soubory cookies, naleznete v našem Oznámení o souborech cookies.

Informace, které získáváme ze zdrojů třetích stran

S cílem dodržet různé předpisy nebo prověřovat zázemí v souladu s našimi interními požadavky (v přípustných případech a v souladu s příslušnými právními předpisy) můžeme někdy získávat osobní údaje o vás ze zdrojů třetích stran. Těmi mohou být databáze úvěrů, databáze politicky exponovaných osob, vládou odmítnutých stran, sankcí a seznamy sledování, zaměstnavatelé, ostatní strany v oboru nemovitostí, jako jsou realitní zástupci, kupující, prodejci, dlužníci, věřitelé, architekti, inženýři, geometři, developeři, vlastníci pozemků, nájemci a finanční instituce, jakož i databáze z online zdrojů a veřejných rejstříků. Takové údaje si opatříme pouze tehdy, když si ověříme, že tyto třetí strany buď mají váš souhlas, nebo jim je jinak právně dovoleno či je od nich požadováno, aby nám vaše osobní údaje sdělili. Druhy údajů, které od třetích stran shromažďujeme, zahrnují například údaje o tom, zda-li jste byli předmětem jakéhokoliv regulačního opatření nebo soudního řízení. Obdržené údaje používáme k tomu, abychom udržovali a zlepšovali přesnost záznamů, které o vás uchováváme, a abychom vyhodnotili jakákoliv rizika, která vyplývají z jakéhokoliv vztahu nebo potenciálního vztahu s vámi a/nebo vaší organizací.

Citlivé osobní údaje

Některé údaje, které poskytnete, nebo které získáme ze zdrojů třetích stran (pokud to dovolují příslušné právní předpisy a pokud je to v souladu s nimi) v souvislosti s prováděním prověrky vás nebo vaší organizace, mohou být citlivé, jako jsou například údaje o odsouzení za trestné činy, které jste obdrželi, nebo údaje o vašich politických aktivitách nebo náboženských vztazích (např. v rámci zjišťování, zda-li jste politicky exponovaná osoba). Tyto údaje potřebujeme, abychom mohli provádět kontroly podle principu „poznejte protistranu“, a v souladu s příslušnými právními předpisy k jiným posouzením rizik v souvislosti se spoluprací s vámi nebo vaší organizací jako s potenciálním zákazníkem nebo dodavatelem.

Ostatní

Můžete nám také poskytnout údaje o zdravotním stavu, které nám pomáhají zajistit dostupnost prostor a/nebo přístup na události. Pokud nám poskytnete údaje o jiné osobě, potvrzujete, že vás tato osoba pověřila tím, abyste za ni jednali, a že jste ji informovali o naší identitě a účelu (jak je stanoveno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů), za jakým budou její údaje zpracovány, a že jste získali veškeré nezbytné souhlasy se zpracováním osobních údajů této osoby. Při prvním kontaktu můžeme této osobě sdělit, odkud jsme údaje získali.

Jak používáme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími kategoriemi příjemců:

 • abychom vytvořili a spravovali záznamy o vašem online účtu (pokud existuje), abychom vám mohli poskytovat služby, včetně usnadnění účasti v diskuzních fórech, a kvůli správě webové stránky a systému;
 • abychom mohli zlepšovat svoji webovou stránku, produkty a služby;
 • pro účely prověrky dle platných zákonů, abychom stanovili finanční rizika, rizika související s pověstí, úvěry a pojištěním, která vyplývají z jakéhokoliv vztahu nebo potenciálního vztahu s vámi/vaší organizací, a abychom mohli provádět veškeré nutné kontroly proti praní špinavých peněz;
 • abychom mohli vám/vaší organizaci poskytnout informace nebo produkty a služby, které jste požadovali, a pro účely fakturování a platby;
 • abychom vám mohli zasílat informace o službách, zpracovávat komunikaci, kterou nám zašlete, a žádat vás o zpětnou vazbu;
 • abychom vám mohli umožnit účast na akcích nebo soutěžích, na které jste se přihlásili / do nichž jste vstoupili;
 • abychom mohli identifikovat trendy v realitním sektoru;
 • abychom mohli zaručit, že obsah, služby a reklamy, které nabízíme, jsou přizpůsobené na míru vašim potřebám a zájmům (nebo potřebám a zájmům vaší organizace) a že je nabízíme za účelem obchodního rozvoje;
 • abychom vás mohli kontaktovat přímo prostřednictvím našich agentů poštou, telefonicky, faxem, e-mailem, SMS zprávou nebo jinou službou pro elektronické zprávy s nabídkou produktů a služeb nebo informací, které by vás mohli zajímat (včetně informací o produktech a službách jiných organizací). Pokud si nepřejete dostávat od nás marketingové informace, prosím uveďte to, pokud o to budete požádání, na našem registračním či kontaktním formuláři nebo nás kontaktujte prostřednictvím kontaktních informací uvedených na konci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. Pokud to vyžaduje zákon, získáme vaše svolení, abychom vám mohli přímo poskytovat marketingové materiály.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje používáme k následujícím účelům (nebo k těm, které jsou uvedeny v místě sběru údajů):

 • s našimi společnostmi skupiny nebo přidruženými subjekty, poskytovateli služeb třetích stran a partnery:
 • kteří nám poskytují službu zpracovávání údajů (například nám pomáhají spravovat webovou stránku, či jinou IT infrastrukturu, zajišťovat její funkčnost nebo zlepšovat její zabezpečení, asistují nám při provádění náležitých kontrol, marketingu, analýz nebo našim jménem provádějí výzkumy za účelem zlepšení poskytování služeb našim klientům v obecném smyslu nebo u konkrétní zakázky);
 • s nimiž organizujeme promoční akce (za účelem zajistit, že neobdržíte přímé marketingové informace o akci z více zdrojů); nebo
 • v případě společností skupiny nebo přidružených subjektů, kteří jinak zpracovávají osobní informace za účely, které jsou popsané v tomto oznámení o ochraně osobních údajů nebo které jsou vám oznámeny při sběru vašich osobních informací.
 • Další informace o našich společnostech skupiny, přidružených subjektech nebo poskytovatelích služeb třetích stran, u kterých je možné, že budou zpracovávat vaše osobní informace, (včetně jejich sídel) vám poskytneme na požádání. Kontaktní údaje jsou uvedené pod nadpisem „Jak nás kontaktovat“. • s našimi klienty a účastníky nabídkového řízení, ve vztahu k nabídkám a transakcím, které se vás týkají.
 • s jakýmkoli příslušným orgánem činným v trestním řízení, regulační, vládní agenturou, soudem nebo jinou třetí stranou, když se domníváme, že je oznámení nezbytné (i) podle příslušných právních předpisů nebo nařízení, (ii) pro uplatnění, stanovení nebo ochranu našich zákonných práv nebo (iii) k ochraně našich životně důležitých zájmů nebo takových zájmů jiné osoby;
 • •e skutečným nebo potenciálním kupujícím (a s jeho zástupci a poradci) v souvislosti s jakýmkoli skutečným či plánovaným nákupem, fúzí nebo akvizicí jakékoli části našeho podniku, a to za předpokladu, že budeme informovat kupujícího, že musí používat vaše osobní údaje pouze pro účely popsané v tomto oznámení o ochraně osobních údajů;
 • s jakoukoli jinou osobou, která bude mít váš souhlas s oznámením údajů.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Podle právních předpisů Evropské unie o ochraně údajů bude náš právní základ pro shromažďování a používání výše uvedených osobních údajů záviset na příslušných osobních informacích a na konkrétním kontextu, v němž je shromažďujeme.

Za normálních okolností ale od vás shromažďujeme osobní údaje pouze v případě, (i) když potřebujeme osobní údaje k uzavření smlouvy s vámi, nebo (ii) pokud je zpracování v našem oprávněném zájmu a nemají před tímto zájmem přednost vaše zájmy na ochranu údajů nebo základní práva a svobody, (iii) pokud k tomu máme vás souhlas. V některých případech můžeme mít také zákonnou povinnost shromažďovat od vás osobní údaje nebo můžeme mít jinou potřebu osobních údajů k ochraně vašich životních zájmů nebo takových zájmů jiných osob.

Můžete se rozhodnout, že nám své osobní údaje neposkytnete. Pokud však není uvedeno jinak, informace, které požadujeme, jsou nezbytné pro účely uzavření a plnění smlouvy s vámi nebo s vaší organizací a/nebo pro poskytování služeb vám nebo vaší organizaci, a pokud informace neposkytnete, naruší to smluvní proces a/nebo poskytování příslušných služeb.

Pokud shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje na základě na našich oprávněných zájmů (nebo oprávněných zájmů třetích stran), tyto zájmy budou obvykle zahrnovat: poskytování našich služeb, odpovídání na vaše dotazy, vylepšování naší webové stránky/webových stránek, provádění marketingu, nebo informace shromažďujeme a používáme za účelem odhalování nebo prevence protiprávních činností.

Vzhledem ke kontextu B2B, v němž provádíme zpracování vašich osobních údajů, a vzhledem k bezpečnostním opatřením, které jsme přijali k ochraně vašich osobních údajů (včetně těch uvedených v části „Jak chráníme vaše informace“[vložte odkaz ] níže), žádné ohrožení vašich individuálních práv a svobod nepřevažuje nad našimi oprávněnými zájmy. Je možné, že budeme mít další legitimní zájmy, a pokud to bude vhodné, až nastane relevantní doba, objasníme vám, jaké tyto legitimní zájmy jsou.

Máte-li dotazy nebo potřebujete další informace týkající se právního základu, podle kterého shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených pod nadpisem „Jak nás kontaktovat“.

Jak chráníme vaše informace?

Používáme vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů, které o vás shromažďujeme a zpracováváme. Opatření, která používáme, jsou navržena tak, aby poskytovala úroveň zabezpečení odpovídající riziku zpracování vašich osobních údajů. Dbáme na to, abychom umožnili přístup k osobním údajům pouze těm, kteří takový přístup vyžadují k plnění svých úkolů a povinností, a třetím stranám, které mají legitimní důvod pro přístup k nim (viz pod nadpisem „S kým sdílíme vaše osobní informace?“ výše). Kdykoli umožníme třetí osobě přístup k osobním údajům, zavedeme vhodná opatření k zajištění toho, aby údaje byly používány způsobem, který je v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů, a aby byla zachována důvěrnost údajů.

Mezinárodní přenosy údajů

Vaše osobní údaje mohou být přeneseny a zpracovány v jiných zemích než v zemi, ve které pobýváte. Tyto země mohou mít zákony na ochranu osobních údajů, které se liší od zákonů vaší země (a v některých případech tyto zákony nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany).

Konkrétně se naše servery webových stránek nacházejí ve Spojených státech amerických a společnosti v naší skupině, přidružené společnosti a poskytovatelé služeb třetích stran sídlí po celém světě. To znamená, že když shromažďujeme vaše osobní údaje, můžeme je zpracovávat v kterékoliv z těchto zemí. Používáme například platformu třetí strany pro správu vztahů se zákazníky (CRM), v rámci níž dochází ke zpracování osobních údajů v USA.

Přijali jsme však přiměřená opatření, aby byly vaše osobní údaje chráněny v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů. Například se spoléháme na registraci poskytovatelů služeb třetích stran v rámci štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA (podle článku 45 Obecného nařízení o ochraně údajů). Na vyžádání můžeme poskytnout další podrobnosti. Kontaktní údaje naleznete níže pod nadpisem „Jak nás kontaktovat“.

Uchovávání dat

Vaše osobní informace, které jsme shromáždili, uchováváme, pokud k tomu máme aktuální legitimní obchodní potřebu. Pokud jste klient nebo prodejce (nebo zástupce klienta nebo prodejce), pak budou informace uchovány po dobu potřebnou k tomu, abychom mohli poskytovat naše služby, dodržovat platné právní, daňové nebo účetní požadavky a v případě potřeby vytvořit, uplatňovat nebo bránit právní nároky.

Pokud neexistuje žádná oprávněná obchodní potřeba zpracovávat vaše osobní údaje, budeme je buď mazat, nebo anonymizovat, nebo, pokud toto není možné (například proto, že vaše osobní údaje jsou uloženy v archivech se zálohami), budeme vaše osobní údaje bezpečně ukládat a izolovat je od jakéhokoliv dalšího zpracování, dokud nebude jejich vymazání možné.

Vaše práva na ochranu dat

Pokud platí právní předpisy Evropské unie o ochraně údajů, máte následující práva:

 • Pokud si přejete přistupovat, opravovat, aktualizovat nebo požadovat odstranění vašich osobních informací, můžete se s námi kdykoliv spojit pomocí kontaktních údajů uvedených pod nadpisem „Jak nás kontaktovat“.
 • Můžete také vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, požádat nás o omezení zpracování svých osobních údajů nebo požádat o přenositelnost svých osobních údajů. Tato práva můžete opět uplatnit tak, že nás kontaktujete pomocí kontaktních údajů uvedených pod nadpisem „Jak nás kontaktovat“.
 • Máte kdykoliv právo na zrušení marketingové komunikace, kterou vám zasíláme. Toto právo můžete uplatnit kliknutím na odkaz „odhlásit se“ nebo „odstoupit“ v marketingových e-mailech, které vám zasíláme nebo nám zašlete e-mail na web.manager@cushwake.com. Chcete-li se odhlásit z jiných forem marketingu (například poštovního marketingu nebo telemarketingu), kontaktujte nás prosím pomocí kontaktních údajů uvedených pod nadpisem „Jak nás kontaktovat“.
 • Stejně tak, pokud jsme s vaším souhlasem shromáždili a zpracovávali vaše osobní údaje, můžete kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvolání souhlasu neovlivní zákonnost jakéhokoliv zpracování, které jsme provedli před odvoláním, ani nebude mít vliv na zpracování vašich osobních údajů provedené na zákonném základě pro zpracování jiném, než je souhlas.

Na shromažďování a používání vašich osobních údajů námi máte právo podat stížnost u orgánu pro ochranu údajů. Další informace získáte od místního orgánu pro ochranu údajů.

Odpovídáme na všechny žádosti, které obdržíme, od osob, které chtějí uplatnit svá práva na ochranu údajů v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Hesla

Abychom vám mohli poskytnout osobnější služby, můžeme vás požádat, abyste si vytvořili jedno nebo více hesel pro získání přístupu k určitým službám nebo sekcím na naší webové stránce. Pouze vy jste odpovědni za správu a používání každého hesla, které jste vytvořili, a doporučujeme, abyste nepoužívali znovu staré heslo a abyste vytvořili silné heslo.

Aktualizace tohoto oznámení o ochraně osobních údaj

V reakci na právní, technický nebo obchodní vývoj můžeme toto oznámení o ochraně osobních údajů aktualizovat. Pokud dojde k aktualizaci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, přijmeme v souladu s významem změn, které učiníme, taková opatření, abychom vás o nich informovali. Obstaráme si váš souhlas se všemi významnými změnami týkajícími se oznámení o ochraně osobních údajů, pokud a kdy to vyžadují příslušné právní předpisy na ochranu dat.

Můžete si zjistit, kdy bylo toto oznámení o ochraně osobních údajů naposledy aktualizováno, a to podle data „poslední aktualizace“ zobrazené v horní části tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Jak nás kontaktovat

Pokud jste obdrželi e-mail nebo e-maily od společnosti Cushman & Wakefield, které již nechcete dostávat, kontaktujte nás na adrese web.manager@cushwake.com. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy ohledně používání vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na privacyemea@cushwake.com. Pokud se nacházíte v Německu, můžete kontaktovat vedoucího pověřence pro ochranu údajů (DPO) společnosti C&W v Německu. Kontaktní údaje na našeho DPO v Německu jsou přístupné zde (Datenschutz-Cushman@he-c.de).

Správcem vašich osobních údajů je subjekt skupiny Cushman & Wakefield (i), s níž vy nebo vaše organizace pracuje jako s dodavatelem nebo zákazníkem; (ii) která zvažuje zahájení vztahu s vámi nebo vaší organizací; a/nebo (iii) s nímž máte vztah jako s uživatelem určité webové stránky společnosti Cushman & Wakefield.