Menu Uložené nabídky

Zásady používání cookies

Tyto webové stránky provozuje společnost Cushman & Wakefield, Inc. svým jménem a jménem společností své skupiny, svých mezinárodních partnerství a přidružených organizací („C&W“, „my“ nebo „náš“).

Tyto Zásady používání cookies tvoří součást Zásad ochrany osobních údajů, jejichž znění lze nalézt na adrese Cushman & Wakefield Zásady Ochrany Osobních Údajů (může se změnit). Zásady ochrany osobních údajů pak tvoří součást Podmínek použití, které upravují váš přístup k těmto webovým stránkám a jejich používání, včetně veškerého obsahu a služeb nabízených na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím („webové stránky“). Použitím těchto webových stránek souhlasíte s tím, že se budete řídit našimi Zásadami ochrany osobních údajů, včetně těchto Zásad používání cookies a Podmínek použití.

Co jsou to cookies?

Cookies jsou drobné textové soubory umístěné ve vašem počítači, které se v prostředí internetu používají běžně. Existují různé druhy cookies plnící rozmanité funkce. Patří k nim například analýza chování uživatele při pohybu na internetu nebo záznam pohybu uživatele v rámci webových stránek tak, aby mu vlastník webových stránek v případě, že je uživatel navštíví znovu, mohl poskytnout možnosti připravené „na míru“, a to na základě informací zaznamenaných během jeho předchozích návštěv.

Cookies používáme k implementaci a záznamu uživatelských předvoleb i k monitorování uživatelského provozu na konkrétním webu. Pomáhá nám to pochopit, jakým způsobem uživatelé používají naše webové stránky, díky čemuž můžeme zlepšovat jejich koncept, vzhled i funkčnost.

Přijetí nebo zakázání cookies

Většina webových prohlížečů cookies přijímá. Pokud však nechcete, abychom shromažďovali údaje o vás touto metodou, můžete tuto funkci v nastavení svého prohlížeče zablokovat. Chcete-li smazat cookies, které jsou již ve vašem počítači uloženy, prostudujte si laskavě návod k použití svého prohlížeče. Tam naleznete i návod pro smazání cookies ze svého počítače a zakázání ukládání nových.

Více informací o cookies, včetně dalších informací o mazání nebo zakázání cookies, naleznete na adrese: www.allaboutcookies.org

Cookies používáme:

 • ke shromažďování informací, které nám pomohou rozlišit jednotlivé návštěvníky, k volbě jazykových nastavení na našich webových stránkách a ke zpříjemnění jejich používání,
 • k tvorbě statistických výkazů o aktivitách na webových stránkách prostřednictvím analytických cookies, např. ohledně počtu návštěvníků a jimi navštívených stránek,
 • k uchování informací o vaší návštěvě našich webových stránek.

Následující seznam obsahuje tři kategorie cookies, které na našich webových stránkách využíváme.

 • naprosto nezbytné cookies
 • cookies související s výkonností
 • cookies související s funkčností

Naše webové stránky rovněž obsahují cookies třetích stran, což jsou cookies, které nevytváří společnost Cushman & Wakefield. V následujícím textu naleznete popisy všech uvedených typů cookies.

Naprosto nezbytné cookies

Tento typ cookies je zcela zásadní, protože vám umožňuje pohyb po webových stránkách a využívání všech jejich možností, k nimž patří například přístup do zabezpečených oblastí webových stránek. Bez použití těchto cookies by nebylo možné poskytovat požadované služby jako přihlašování k účtům nebo k zákaznickým profilům. Tyto cookies o vás nesbírají žádné informace, které by bylo možno využít k marketingovým účelům nebo k záznamu vašeho pohybu po internetu.

 • AUTH_COOKIE – tento typ cookie se používá pro sledování přihlášení uživatele a umožňuje mu přístup do zabezpečených částí webových stránek.

Cookies související s výkonností

Tyto cookies sbírají informace o tom, jak návštěvníci webové stránky využívají, například jaké stránky navštěvují nejčastěji, a také zda dostávají z webových stránek chybová hlášení. Používáme řadu různých analytických webových cookies, které jsou popsány níže. Tyto analytické cookies nám umožňují zaznamenávat informace jako například: počet návštěvníků webových stránek (noví a vracející se návštěvníci), doba strávená na webových stránkách, počet úspěšných registrací, stránky, přes něž uživatel na web vstoupil a přes které z něj odešel. To vše nám umožní zjistit, jak návštěvníci naše webové stránky používají, abychom následně mohli zlepšit jejich funkčnost. Tyto cookies neshromažďují osobní údaje identifikující návštěvníka, neboť údaje v nich obsažené jsou anonymní. Některé z nich však sledují IP adresu uživatele a poskytnou nám tak informaci o tom, které společnosti na naše webové stránky přistupují.

 • SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE – analytická cookie od společnosti Sitecore. Zaznamenává, které stránky navštěvujete a jak dlouho na nich zůstáváte, což využíváme k vylepšování našich webových stránek. Tato cookie neslouží k identifikaci jednotlivců navštěvujících webové stránky.
 • SC_ANALYTICS_GLOBAL – analytická cookie od společnosti Sitecore. Sleduje opakované návštěvy uživatele na webových stránkách v rámci jednoho roku, což využíváme k vylepšování našich webových stránek. Tato cookie neslouží k identifikaci jednotlivců navštěvujících webové stránky.
 • ProspectFinder – analytická cookie od společnosti enecto sleduje, které stránky uživatel v rámci jedné návštěvy shlédl, a při vstupu na webové stránky rozpozná uživatele z řad společností na základě jejich IP adres. Na základě IP adres sledujeme, které společnosti přistupují na naše webové stránky. Tato cookie neslouží k identifikaci jednotlivců navštěvujících webové stránky.
 • Google Analytics cookie ("_utma/b/z2) – analytická cookie od společnosti Google umožňuje měřit a analyzovat informace o návštěvnících, jako například používání webového prohlížeče, počty návštěvníků a navštívené stránky. Tyto informace využíváme k vylepšování našich webových stránek. Informace o tom, jak využíváte naše webové stránky (včetně vaší IP adresy), vygenerované prostřednictvím této cookie, budou odeslány společnosti Google a uloženy na jejích serverech v USA./

Cookies se mohou změnit, vyžádá-li si to změna funkčnosti webových stránek.

Cookies související s funkčností

Tyto cookies umožňují našim webovým stránkám zaznamenat vaše volby (jako např. uživatelské jméno, jazyk nebo region, v němž se nacházíte) a poskytovat rozšířené služby. Informace sbírané těmito cookies jsou obvykle anonymizovány. Neshromažďují o vás žádné informace využitelné pro reklamní účely ani nesledují vámi navštěvované internetové stránky.

 • USE_COOKIES – cookies používané pro zjišťování, zda má uživatel povoleno použití cookies.
 • PREFERRED_SITE - pomocí této cookie se zjišťuje preferovaná země uživatele.
 • Website#lang – cookie od společnosti Sitecore sleduje volbu jazyka uživatele. Název této cookie se liší podle nastaveného jména webu (např. cushwake#lang).

Cookies se mohou změnit, vyžádá-li si to změna funkčnosti webových stránek.

Webové majáky (Web Beacons)

V našich e-mailech můžeme rovněž využívat pixelové technologie (známé rovněž jako „webové majáky“ nebo „transparentní GIFy“). Tyto webové majáky mohou být použity společně s informacemi sebranými pomocí cookies k identifikaci našich uživatelů a přizpůsobení našich webových stránek, kdykoli je to možné, a také k hodnocení úspěšnosti našich marketingových kampaní.

Pokud například uživatel otevřel náš e-mail obsahující webové majáky a přijal cookies na našich webových stránkách, pak můžeme zjistit, kdy uživatel náš e-mail otevřel, přivítat uživatele na našich webových stránkách adresně a sledovat, které stránky uživatel na našem webu navštíví.

Nechcete-li webové majáky používat, doporučujeme vám řídit se návodem na smazání stávajících cookies a zakázání přijmu nových cookies, který naleznete po klepnutí na odkaz www.allaboutcookies.org/manage-cookies .

Tyto zásady mohou být kdykoli aktualizovány.

Vezměte prosím na vědomí, že zakážete-li cookies, může dojít k omezení některých funkcí našich webových stránek a nemusíte být schopni využít některých jejich vlastností.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně Zásad používání cookies společnosti Cushman & Wakefield, pošlete prosím e-mail s dotazem na adresu web.manager@cushwake.com.